Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017

Autor:  | 11.09.2017 | Počet zobrazení: 667 | Komentáre: 0

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov – Vestník APPO SR č.5/2017

Táto norma by mala obsahovať návod a pokyny na zhotovenie a inštaláciu zariadení na odvod tepla a spodín horenia s prirodzeným a núteným odvodom.

Pridať komentár