Súdny spor o osude APPO SR

Autor:  | 02.10.2017 | Počet zobrazení: 981 | Komentáre: 0

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii za to, že odborne kritizuje pomery (“údajne” poškodzuje dobrú povesť, ktorú žiadny štátny orgán nemá a nemôže mať podľa Ústavy) v štátnej správe na úseku normalizácie, okrem iného, aj na úseku protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 22. 11. 2017 na stretnutie s právnym štátom na Okresnom Súde v Banskej Bystrici.

Predvolanie na pojednávanie

Pridať komentár