Sú komínové systémy na Slovensku bezpečné?

Autor:  | 30.06.2017 | Počet zobrazení: 731 | Komentáre: 0

Prinášame Vám zaujímavú prezentáciu odborníkov z STU Bratislava na tému požiarnej bezpečnosti komínových systémov a tepelných zariadení
Nové európske normy podstatne zmenili požiadavky na ekologický, tepelný a požiarny návrh komínov a tepelných zariadení. Na základe analýzy požiarov v Bratislavskom kraji a v okrese Púchov vznikla odborná prezentácia o možnom správnom návrhu komínov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Návrh v prezentácii rieši požiarne scenáre pre komíny najnebezpečnejších palivových lokálnych spotrebičov. V návrhu nie sú riešené detaily vo vzťahu medzi komínom a stavebnou konštrukciou, resp. tepelným spotrebičom a stavebnou konštrukciou. Návrh taktiež nerieši rekonštrukcie komínov.

Vplyv delenia na požiarne úseky na riešenie komínových systémov

Pridať komentár