Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017

Autor:  | 08.10.2017 | Počet zobrazení: 539 | Komentáre: 0

Už 3 týždnne pred začiatkom medzinárodnej konferencie PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017, o ktorej sme Vás informovali na stránkach nášho Blogu, boli prihlášky účastníkov na konferenciu uzavreté z dôvodu, že záujem prvýšil ponuku kapacity. Na konferencii by sa malo zúčastniť okolo 150 účastníkov. Považujeme to za pekný úspech programu konferencie v časoch, kedy sme skôr svedkami náboru účastníkov na rôzne konferencie spôsobom “last-minute”.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli zúčastniť na konferencii a sme presvedčení, že budú spokojní s jej vysoko odbornou a spoločenskou úrovňou, ktorá má viesť aj k určitým záverom smerujúcim k zvyšovani úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Pridať komentár