Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...  › celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...  › celý článok

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v ...  › celý článok

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej ...  › celý článok

Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a ...  › celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...  › celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...  › celý článok

Ak sa bojíš požiaru či blesku, bývaj na Slovensku

Celá Európa sa v súčasnosti veľmi intenzívne zaoberá problematikou skutočnej protipožiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní fasád horľavými materiálmi, čo vyvolal tragický požiar obytného komplexu v ...  › celý článok

Sú komínové systémy na Slovensku bezpečné?

Prinášame Vám zaujímavú prezentáciu odborníkov z STU Bratislava na tému požiarnej bezpečnosti komínových systémov a tepelných zariadení Nové európske normy podstatne zmenili požiadavky na ...  › celý článok

Tragický požiar bytového komplexu Grenfell Tower – Londýn

Londýn sa spamätáva z desivého požiaru bytového komplexu Grenfell Tower. Dostali sme množstvo otázok od našich priaznivcov aj zvedavcov, prečo sme sa ako významná slovenská asociácia v oblasti ...  › celý článok
Stránka 1 z 2012345...1020...Posledná »