Ako nás chráni štát zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii?

V tejto pohnutej dobe bol dňa 7. 3. 2018 v zbierke zákonov zverejnený nový zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý symbolicky nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Symbolicky preto, lebo ...  › celý článok

Odovzdanie Ceny Jaroslava Mika za rok 2017

Dňa 1. marca 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 14. Plenárne zhromaždenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR. Okrem bežných administratívnych záležitostí PZ sa uskutočnil aj zaujímavý ...  › celý článok

NORMALIZÁCIA verzus ŠTÁTNY JAZYK

V súvislosti s vydaním revízie STN EN ISO 13943 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017), nám dnes náš kolega poslal svoj názor, ktorý Vám ponúkame: Dnes som sa dozvedel o vydaní normy STN ...  › celý článok

Ticho! Či tíško?

Tragédia, ktorá nemá nič spoločné s demokraciou či ľudskosťou a pritom to má najviac spoločné s tým čo robíme a prečo žijeme, ale pre Slovensko je bežná, hoci je prvá naozaj verejne diskutovaná, aj ...  › celý článok

Požiarne nebezpečenstvo elektrických zariadení sa od roku 2012 už nevyskytuje

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 013 Vykonávanie kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 5/2018

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.5/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 007 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Konštrukčné ...  › celý článok

Vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 4/2018

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.4/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 012 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Fotovoltické panely na obvodových a ...  › celý článok

Prečo sú ATN normy rovnako vhodné na používanie ako iné technické normy?

K tejto otázke v názve článku, ktorá je aktuálna od začatia vydávania ATN noriem našou asociáciou, prebieha neustále živá diskusia medzi verejnosťou aj medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. ...  › celý článok

Vydanie novej ATN 006 a súvisiacej konsolidovanej zmeny ATN 004

Dnes 1. februára 2018 sme zverejnili vydanie novej ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a ...  › celý článok

Vníma štátna správa vydanie oznámenia Vestníka APPO SR č. 3/2018?

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.3/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 011 Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou ...  › celý článok
Stránka 1 z 2412345...1020...Posledná »