Nový systém normalizácie v Českej republike – čo na to Slovensko?

Pri príležitosti záveru roku 2017 sme pripravili hodnotenie oblasti technickej normalizácie na Slovensku a jej porovnanie s Českou republikou. Hodnotenie je spracované na základe oficiálnych ...  › celý článok

APPO SR – hlavný partner 4. Plesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Vzhľadom na vynikajúcu spoluprácu našej asociácie v rámci projektu APPO-LEX MONITOR®, ktorý je našim registrovaným a veľmi úspešným projektom v oblasti koordinácie pripomienok odbornej verejnosti pri ...  › celý článok

Ako je možné vyhláškou upraviť a zabezpečiť oprávnený záujem?

Pokúsime sa objasniť, prečo si kladieme takúto otázku, ktorá na prvý pohľad vyzerá dosť čudne. Už v minulom článku sme písali, že vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii. V ...  › celý článok

Vláda SR schválila návrh nového zákona o technickej normalizácii

Dňa 8. 11. 2017 na 76. schôdzi vlády Slovenskej republiky bol okrem iných materiálov schválený návrh nového zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...  › celý článok

STN EN ISO 7010 poskytuje väčšiu paletu značiek ako Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

Vždy nás poteší, keď môžeme odbornej verejnosti oznámiť pozitívnu správu. Robíme to aj v tomto prípade možnosti používania bezpečnostných značiek v dokumentácii. Prečítajte si: Piktogramy podľa ...  › celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 4/2017

Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 007 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...  › celý článok

Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR

Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné ...  › celý článok

Zostáva 7 dní na podporenie hromadnej pripomienky APPO SR

Už len 7 dní zostáva do konca medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...  › celý článok
Stránka 1 z 1312345...10...Posledná »