Vestník APPO SR

Na tejto stránke nájdete všetky vydané oznámenia Vestníka APPO SR týkajúce sa návrhov na spracovanie ATN® a možnosti prihlásiť sa za pripomienkovateľa uvedených návrhov.
Vestník APPO SR č.1/2016
Vestník APPO SR č.2/2016
Vestník APPO SR č.1/2017
Vestník APPO SR č.2/2017
Vestník APPO SR č.3/2017
Vestník APPO SR č.4/2017
Vestník APPO SR č.5/2017