Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Kontrolovany_chaos Autor:  | 21.08.2017 | Počet zobrazení: 319 | Komentáre: 0
Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...
celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

ALM Autor:  | 17.08.2017 | Počet zobrazení: 803 | Komentáre: 2
Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...
celý článok

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

poziar-ohen Autor:  | 06.08.2017 | Počet zobrazení: 680 | Komentáre: 0
V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v ...
celý článok

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Blesk Autor:  | 03.08.2017 | Počet zobrazení: 522 | Komentáre: 0
Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej ...
celý článok

Posudzovanie projektovej dokumentácie ZOTSH

dym Autor:  | 27.07.2017 | Počet zobrazení: 551 | Komentáre: 0
Do redakcie nášho blogu sme dostali oficiálnu odpoveď Prezídia HaZZ na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá smeruje k otázke oprávnenia a ...
celý článok

Jeden z mnohých odborných názorov na revíziu STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 25.07.2017 | Počet zobrazení: 771 | Komentáre: 4
Do redakcie nášho Blogu sme dostali dokument, ktorý analyzuje ustanovenia revidovanej STN 92 0201-2 a poukazuje na možné aplikačné problémy pri riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej ...
celý článok

Vyšla revízia STN 92 0201-2

Standard Autor:  | 03.07.2017 | Počet zobrazení: 976 | Komentáre: 2
Vážení čitatelia, Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, ...
celý článok

Ak sa bojíš požiaru či blesku, bývaj na Slovensku

Londyn1 Autor:  | 30.06.2017 | Počet zobrazení: 851 | Komentáre: 1
Celá Európa sa v súčasnosti veľmi intenzívne zaoberá problematikou skutočnej protipožiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní fasád horľavými materiálmi, čo vyvolal tragický požiar obytného komplexu v ...
celý článok

Sú komínové systémy na Slovensku bezpečné?

max87_1247475678 Autor:  |  | Počet zobrazení: 410 | Komentáre: 0
Prinášame Vám zaujímavú prezentáciu odborníkov z STU Bratislava na tému požiarnej bezpečnosti komínových systémov a tepelných zariadení Nové európske normy podstatne zmenili požiadavky na ...
celý článok

Tragický požiar bytového komplexu Grenfell Tower – Londýn

Londyn1 Autor:  | 17.06.2017 | Počet zobrazení: 731 | Komentáre: 2
Londýn sa spamätáva z desivého požiaru bytového komplexu Grenfell Tower. Dostali sme množstvo otázok od našich priaznivcov aj zvedavcov, prečo sme sa ako významná slovenská asociácia v oblasti ...
celý článok
Stránka 1 z 812345...Posledná »