STN EN ISO 7010 poskytuje väčšiu paletu značiek ako Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.

Standard Autor:  | 12.10.2017 | Počet zobrazení: 458 | Komentáre: 0
Vždy nás poteší, keď môžeme odbornej verejnosti oznámiť pozitívnu správu. Robíme to aj v tomto prípade možnosti používania bezpečnostných značiek v dokumentácii. Prečítajte si: Piktogramy podľa ...
celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017

konferencia Autor:  | 08.10.2017 | Počet zobrazení: 262 | Komentáre: 0
Už 3 týždnne pred začiatkom medzinárodnej konferencie PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017, o ktorej sme Vás informovali na stránkach nášho Blogu, boli prihlášky účastníkov na konferenciu uzavreté z ...
celý článok

Súdny spor o osude APPO SR

rozsudok Autor:  | 02.10.2017 | Počet zobrazení: 612 | Komentáre: 0
Dňa 22. 11 2017 sa na Okresnom súde v Banskej Bystrici uskutoční súdne pojednávanie (konečne po dvoch rokoch) vo veci žaloby Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR voči našej asociácii ...
celý článok

Medzinárodná konferencia PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 2017 pod odbornou garanciou APPO SR

konferencia Autor:  | 20.09.2017 | Počet zobrazení: 800 | Komentáre: 0
Už 17. apríla 2017 sme Vás informovali na našich stránkach, že v spolupráci so spoločnosťou BTS-PO, s.r.o. pripravuje naša Asociácia medzinárodnú odbornú konferenciu PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB ...
celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 5/2017

atn_logo_male Autor:  | 11.09.2017 | Počet zobrazení: 384 | Komentáre: 0
Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 008 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...
celý článok

Vydanie Vestníka APPO SR č. 4/2017

atn_logo_male Autor:  | 06.09.2017 | Počet zobrazení: 357 | Komentáre: 0
Na stránke DOKUMENTY/Vestník APPO SR bolo zverejnené oznámenie o začatí tvorby návrhu novej ATN® 007 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov - Vestník APPO SR ...
celý článok

Nová zaujímavá databáza ISO noriem na stránkach APPO SR

gestione-database Autor:  |  | Počet zobrazení: 409 | Komentáre: 0
Radi Vám poskytujeme priamy prístup na databázu ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem množstva 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné ...
celý článok

Zostáva 7 dní na podporenie hromadnej pripomienky APPO SR

ALM Autor:  | 25.08.2017 | Počet zobrazení: 251 | Komentáre: 0
Už len 7 dní zostáva do konca medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
celý článok

Pomôcka pre špecialistov PO pre riešenie PBS

Kontrolovany_chaos Autor:  | 21.08.2017 | Počet zobrazení: 727 | Komentáre: 0
Vzhľadom na súčasnú chýbajúcu vzájomnú koherenciu (chýbajúcu súvislosť resp. nadväznosť) pôvodných slovenských technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je okrem iného, ...
celý článok

Podporte hromadnú pripomienku APPO SR k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

ALM Autor:  | 17.08.2017 | Počet zobrazení: 1 126 | Komentáre: 2
Dnes bol na portáli právnych predpisov SLOV-LEX zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...
celý článok
Stránka 1 z 3012345...102030...Posledná »